Vergoedingen

Handencentrum Oost heeft contracten met alle zorgverzekeraars voor hand-ergotherapie en handfysiotherapie zodat de behandeling direct gedeclareerd kan worden bij uw zorgverzekeraar. Bij een restitutiepolis kunt u zelf de rekening bij uw zorgverzekeraar indienen.

Vergoeding handergotherapie

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. U heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Mogelijk heeft ook nog extra uren uit een aanvullend pakket, voor de precieze vergoeding hiervan kunt u de polis nakijken.

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal9). Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie vergoed krijgen. De aandoening moet op de lijst met chronische aandoeningen staan.

Vergoeding spalken

Spalken zijn binnen de handtherapie vaak een essentieel onderdeel van de therapie, een aantal verzekeraars bieden de mogelijkheid de kosten hiervan geheel of gedeeltelijk te declareren. De spalken tellen mee voor uw wettelijke eigen bijdrage. Als u nog vragen heeft over de vergoedingen kunt u dit met de desbetreffende therapeut bespreken.

Vergoeding handfysiotherapie

Fysiotherapie zit niet in het basispakket van de zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw aanvullend pakket krijgt u een aantal behandelingen vergoed, of tot een bepaald bedrag. Lees hiervoor uw polis door. Wanneer u dus een basisverzekering heeft gekozen, dan ontvangt u facturen van ons wanneer u behandelingen heeft bij de handfysiotherapeut. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie aan het begin van ieder nieuw jaar.

Chronische code fysiotherapie

Heeft u een chronische aandoening die op de chronische lijst staat? Dan krijgt u fysiotherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

Factuur

Wanneer u door uw verzekerde behandelingen heen bent, of wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie sturen wij u een factuur per e-mail.

NB: Als u uw afspraak niet nakomt of niet tijdig afzegt (24 uur van tevoren) wordt de afspraak in rekening gebracht.

Tarieven

Ergotherapie

Ergotherapie behandeling in de praktijk € 16,00 per 15 minuten
Toeslag ergotherapie behandeling aan huis € 27,00 per behandeling
Rapportage (op verzoek) € 75,00

Fysiotherapie

Zitting fysiotherapie in de praktijk € 38,00
Fysiotherapie aan huis € 49,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 49,00
Rapportage (op verzoek) € 75,00

Spalken

Vingerspalk € 25,00
Duimspalk € 35,00
Polsspalk € 65,00
Dynamische spalk € 90,00

Uitgebreid

Uitgebreide handevaluatie of werkplek advisering op aanvraag.

NB: Wilt u zich afmelden doe dit aub op tijd: Afzeggen kan kosteloos tot 24 uur voorafgaand aan de behandeling, ook zonder opgaaf van reden. Bij niet of te laat afmelden wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. Afzeggen kan per telefoon, voicemail of e-mail, wij kijken enkel naar het moment van annuleren.  Dit is een landelijke maatregel waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een overmachtsituatie..