Voor zorgprofessionals

Handencentrum Oost biedt uw patiënt hand therapeutische (ergo- en fysiotherapeutische) zorg bij de meest uiteenlopende handfunctieproblemen; van een acuut letsel, nabehandeling van operaties, pijnklachten tot hand -en armfunctieproblemen van neurologische aard.

Voor het verwijzen van uw patiënt kunt u gebruik maken van:

Waarom verwijzen naar Handencentrum Oost?

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor gespecialiseerde en geïntegreerde zorg: diagnose,
behandeling én een eventueel vervolgtraject. Goede communicatie met verwijzers vinden wij
belangrijk. Wanneer u patiënten verwijst, kunt u een terugrapportage van ons verwachten via
zorgdomein. Als wij ondersteunende diagnostiek of behandeling van een arts nodig achten zullen wij dit met u communiceren om vervolgstappen in de behandeling
af te stemmen met uw visie.